ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಈಗ ಈಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ!! | New Ration-card Application Started Apply Now In Online

ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಿವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬೇಕು ಇದರೀಂದ ನಿಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೋರಕುತ್ತದೆ. …

Read more